Použité stroje

Mimo nová zařízení značky DEVELOP nabízíme také krátkodobě použitá zařízení značek RICOH, Nashuatec, NRG a Konica Minolta. Jedná se o ekonomicky výhodnější variantu, pokud není požadováno nové zařízení, ve formě již použitých strojů,  které čerpáme z  ukončených servisních smluv nebo ze showroomů apod. Stáří těchto zařízení se pohybuje mezi jedním až pěti lety a zařízení si pečlivě vybíráme tak, aby jejich opotřebení nepřesahovalo 10 – 15% jejich celkové životnosti. Tato zařízení je u nás možné pořídit jak pro další prodej, tak je možné je nabídnout po důkladné repasi na běžný prodej a také v rámci Servisní a materiálové smlouvy. Obecně se snažíme udržovat naši skladovou zásobu použitých strojů na takové úrovni, tak bychom byli obratem schopni uspokojit poptávky našich zákazníků. V případě, že nám  nějaký model chybí, ať už jako takový, nebo doplňková výbava (např. finišer), jsme připraveni v krátkém časovém horizontu patřičné požadavky zákazníka uspokojit.