Servisní a materiálová smlouva

Uvědomujeme si, že pořízení kvalitního multifunkčního zařízení je často zásadní investicí u které investor očekává 100% funkčnost celého řešení po co nejdelší dobu. Proto našim zákazníkům nabízíme možnosti uzavřít s námi „Servisní a materiálovou smlouvu“, která našim zákazníkům dlouhodobě přináší řadu jedinečných benefitů, ale také umíme nabídnout kvalitně vyřešit financování pořizovaného zařízení jako takového.

Mezi zásadní výhody „Servisní smlouvy“ patří:

  • Na zařízení je poskytována plná záruka po celou dobu trvání smlouvy. Tedy je možné „běžnou“ záruku např. na 12 měsíců prodloužit až 4 krát a to včetně plné servisu a školené servisní podpory.
  • Servisní a materiálová smlouva našim zákazníkům dále garantuje, že je nečekají žádné další finanční výdaje, mimo stránkové služby a platby za pronájem stroje, na provoz zařízení. Tedy náš zákazník má vždy jasný finanční výhled kolik ho provoz zařízení stojí, nekupuje drah spotřební materiál, nemusí si objednávat servis apod..
  • Námi nabízená multifunkční zařízení jsou opravdu moderní zařízení, která mimo běžného tisku nabízí celou řadu dalších funkcí. Od oblíbeného skenování, ať už do emailu nebo složky, přes kopírování dokumentů až po další možnosti využití např. pro převod dokumentů z vytištěné podoby do elektronické, sdílené úložiště apod.. A taková zařízení vyžadují skutečně kvalitní technickou podporu, kterou našim zákazníkům garantujeme na 100%. Naši kolegové z technického oddělení mají pravidelná certifikační školení a jsou vždy připraveni našim zákazníkům pomoci.
  • Jednou z výjimečných možností, která nás odlišuje od široké konkurence, je to, že nabízíme zákazníkům službu „Proaktivní servis“, kdy za velmi drobný poplatek, naši zákazníci získávají službu, která jim zabezpečí jak zrychlenou garanci servisu, tak se už náš zákazník dále nemusí zaobírat tím, jestli má nebo nemá např. toner, nebo odpadní nádobu, protože takto monitorovaná zařízení si sama a s dostatečným časovým předstihem docházející spotřební materiál „objednají“ a k našim zákazníkům je doručen s takovým předstihem, aby nedošlo k přerušení provozu jeho tiskového prostředí.