dokoniCASE

Zaveďte pořádek ve svých dokumentech. Možná i Vy občas řešíte problém, že aktuálně nevíte, kde se nachází faktura, kterou chcete schválit (občas se i ztratí), v jakém stavu je Vaše žádost či zda k danému projektu máte již všechny potřebné dokumenty ve správné verzi. Je-li tomu tak, pak právě Vám pomůže naše řešení pro správu a řízení oběhu dokumentů. Se systémem dokoniCASE máte totiž o všem přehled.

Již se Vám neztratí žádný dokument

Díky dokoniCASE se můžete kdykoli odkudkoli podívat, u koho se daný dokument v průběhu svého životního cyklu nachází a v jakém je aktuálně stavu.

Vždy k danému dokumentu získáte všechny potřebné údaje, podle kterých pak dokumenty můžete snadno a rychle vyhledávat

DokoniCASE ohlídá, aby každý dokument obsahoval všechny požadované informace (indexy/metadata). Bez těchto údajů dokoniCASE nedovolí přechod dokumentu do dalšího stavu nebo jeho odeslání do archivu.

Kontrola přístupu umožní práci s dokumentem až tehdy, kdy jsou splněny všechny předchozí podmínky

DokoniCASE umožňuje jednoduchou definici přístupů a práv pro práci s aktuálními dokumenty, včetně předávání mezi jednotlivými uživateli. Nebude se tak například stávat, že dojde k proplacení faktury, aniž by ji předtím schválil nadřízený.

dokoniCASE využijete i Vy

Ne vždy potřebujete a můžete od začátku nasazovat složité komplexní systémy.
dataPoint je systém jednoduchý na implementaci, ale vzhledem k použité technologii Vám umožní růst.

 • systém dokoniCASE můžete nasadit jako hlavní aplikaci pro archivaci digitálních dokumentů
 • můžete jej použít i jako doplněk stávajícího DMS systému
 • je vhodný jako nástroj pro indexování dokumentů před vstupem do jiného systému
 • lze ho využít prakticky pro jakoukoliv agendu dokumentů, kde je cílem každý dokument smysluplně označit, zařadit a uložit pro budoucí jednoduchý přístup

Příklady dokumentů, které lze v dokoniCASE evidovat

 • příchozí faktury
 • smlouvy
 • projektová dokumentace
 • objednávky
 • žádanky
 • dovolenky
 • plán výroby
 • zápisy z porad
 • reklamační řízení
 • přepravní listy
 • interní směrnice a předpisy
 • vyhlášky
 • záruční listy
 • bankovní výpisy
 • ceníky
 • cesťáky
 • daňová přiznání
 • dodací listy
 • evidenční listy výrobku (průvodky)
 • instalační protokoly
 • korespondence (došlá pošta, odchozí pošta)
 • likvidační protokoly
 • nabídky
 • nařízení
 • personální dokumentace